0400-01-2020-00692

I-5-10表 貧困率の国際比較(子供がいる世帯(大人が1人))

I-5-10表 貧困率の国際比較(子供がいる世帯(大人が1人))
白書・審議会名
男女共同参画白書
掲載年度
2020年
掲載図表のURL
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/zuhyo/zuhyo_img/zuhyo01-05-10.gif
出典元 / 統計名
OECD / Family database
SDGs
貧困をなくそう
図表データ対象年
2019年
バックデータURL
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r02/zentai/html/honpen/csv/zuhyo01-05-10.csv